docu-village logo

The White SoldierOff guardVioleta Mi VidaNigerian bar -mitzvGagauziaHusha - Villa

חייל לבן

בימוי: דניאל זיני ויאיר מוס, בצלאל

שובר שמירה

בימוי: אלעד דוידוביץ'-שיקוביץ' מכללת תל-חי

ויאולטה מי וידה

בימוי: אור סיני, סם שפיגל לקולנוע וטלוויזיה

בר מצווה ניגרית

בימוי מור כרמל ויותם קמינסקי, מכללה אקדמית ספיר

גגוזיה

בימוי: ואסילי ויקאילב, זליג בולזאנו איטליה

חושה - וילה

בימוי: ניצן סער, מנשר לאמנות
International Mentorship
docu-youth
docu.Galilee
docu-mail

כיתות אמן בינלאומיות

פרויקט כיתות אמן בינלאומיות, הינו פרויקט חדשני לעידוד וקידום הדור הבא של יוצרי קולנוע תיעודי. הפרויקט מבקש לקדם סטודנטים מצטיינים בתחומי הקולנוע והטלוויזיה מישראל והעולם, הנמצאים בשלבי פיתוח של סרט תיעודי, בנושא רב- תרבותי, במסגרת פרויקט הגמר שלהם.

המשך קריאה ←
docu-mail

נוער בגליל docu -leaders

פרויקט המחבר בני - נוער מהגליל, בעלי כישורי הובלה ומנהיגות, המתנסים בהכנת סרטים תיעודיים קצרים מתוך הפעילות החברתית בה הם מעורבים, במטרה להשפיע ולשפר את סביבת חייהם בגליל. הפרויקט במסגרת יוזמת עמיתי גלילה – ברן בשיתוף מרכז רב תרבותי לפרויקטים תיעודיים docuvillage

המשך קריאה ←
docommunity

docu.Galilee

פרויקט המקדם הכרה ערכית ברב-תרבותיות, באמצעות הכנת סרטים תיעודיים וחשיפתם בקהילות המגוונות של הגליל, תוך מפגשים ודיאלוג.

המשך קריאה ←