docu-village logo

אודות docuvillage

מרכז רב-תרבותי לפרויקטים תיעודיים docuvillage הוקם ע"י עמותת docuVillage בשנת 2011. המרכז פועל מתוך מיקום פריפריאלי שבגליל ומטרתו פיתוח וטיפוח פרויקטים תיעודיים בתחום הקולנוע.

ברוח הגליל, המזמן ומאפשר מפגש רב-תרבותי בין יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ותיקים ועולים חדשים, יקדם ויטפח מרכז docuVillage עשייה תיעודית בינלאומית אשר תיפנה למגזרים ואוכלוסיות שונות ומגוונות, ביניהם סטודנטים ללימודי קולנוע וטלוויזיה, בני-נוער וילדים.

docuVillage רואה עצמו משתף פעולה עם גופים המקדמים את היצירה התיעודית בארץ ובעולם, לרבות תוכניות המקדמות את שיווק הסרט התיעודי בארץ ובחוץ-לארץ ובחזונו, שואף להצטרף אל המעמד המוערך והמכובד של תעשיית הקולנוע התיעודי העולמי.

חברי הנהלת העמותה:

ניר שילה – יו"ר
רחל מורן – וועד מנהל
רוז'ה תבור
ריקי בן זיכרי
חאלד אבו עלי
מיכל מטוסביץ
הדס כרמונה
איתן ארבל
ורד אוסמן- מייסדת ומנהלת

docuvillage הינה עמותה רשומה ומספרה 580544997